Følsomme børn

Følsomme børn kan blive meget ulykkelig over mindre begivenheder. De bliver gang på gang kastet ud i følelsesmæssige storme, som tager på både jer og dem selv. Det kan være, at veninden sagde nej til en legeaftale, eller at klassen skal have vikar i første time.

Følsomme børn er sensitive overfor forandringer og skift. De bliver stærkt påvirkede, hvis virkeligheden ikke lever op til deres forestillinger og forventninger. De bliver vrede eller utrygge. De bryder sammen og reagerer med tårer, vrede eller begge dele.

Som forældre kan vi blive irritable og frustrerede over vores børns store følelsesmæssige reaktioner. Vi kan føle os magtesløse. Når de følelser vækkes i os, kan vi ofte få mødt vores børn på en måde, hvor vi får gjort dem forkerte, hvilket tærer på deres selvværd. Børn sætter nemlig lighedstegn mellem ”mor/far er sur” og ”jeg er forkert”. Denne forkerthedsfølelse gør, at de bliver endnu mere følsomme, eller at de undertrykker deres følsomhed. Begge reaktioner er usunde for barnets selvopfattelse.

Som forældre skal vi respektere vores barns følelser og reaktioner. Vi skal respektere vores barns vrede, sorg og skuffelse over, at de må få Lego i Føtex. Vi skal respektere vores barns utryghed ved at skulle til klassekammeratens fødselsdag.

At respektere deres følelser betyder at være med dem i deres svære følelser – i deres skuffelser, utryghed, vrede og sorg. Det betyder at acceptere, at de har det, som de har det. Acceptere, at de føler, som de gør, uden at gøre dem forkerte for hverken deres følelser eller reaktioner. Nogen gange skal vi imødekomme deres ønsker, andre gange skal vi ikke. Det vigtigste er, at ikke gør dem forkerte for deres følelser, reaktioner, ønsker eller behov.

Når vi som forældre accepterer og rummer vores børns svære følelser, understøtter vi, at de selv lærer at acceptere og rumme deres svære følelser. Vi ligger dermed grundstenen til, at de lærer at regulere deres følelser på en sund måde.

Det er udfordrende at være forælder til et følsomt barn. Man kan ofte føle sig i tvivl om, hvordan man skal reagere på sit barns reaktioner, og det kan være svært at rumme den bekymring og frustration, der vækkes i en selv.

Hos familieblik tilbyder jeg rådgivning i, hvordan du understøtter dit følsomme barns følelsesregulering og værner om dets selvværd. Du kan læse mere om, hvad jeg kan tilbyde her.

Bestil tid eller kontakt mig

Du kan gå direkte til booking eller kontakte mig for at høre mere om,
hvad jeg kan tilbyde dig/jer.