Børn- & ungesamtaler

Børn- og ungesamtaler er for børn og unge, der ikke trives på et eller flere områder af deres liv – det kan være i familien, i skolen og/eller i sociale relationer med jævnaldrende. Samtalerne er fortrolige, og jeg deler kun samtalernes indhold, hvis jeg jeres barn har godkendt det.

Fokus i samtalerne er at hjælpe jeres barn med at forstå og finde mening i sit indre følelsesliv og reaktioner med afsæt i devisen om, at der altid er en god grund til, at vi handler, som vi gør. Jeg vil støtte jeres barn i at se på sig selv med omsorgsfulde øjne; til at finde ud af, hvad det har brug for fra sine omgivelser, og til at udtrykke sine behov.

Såfremt jeres barn har vanskeligheder ved at følelsesregulere, vil jeg understøtte jeres barns følelsesregulering ved at styrke jeres barns bevidsthed om sine kropslige fornemmelser og via kropslige øvelser – herunder åndedrætsøvelser. Desuden vil jeg i samarbejde med jeres barn udarbejde strategier, der kan understøtte hans/hendes følelsesregulering, og understøtte at han/hun undgår at reagere på måder, der er ubehagelig for både dem selv og dets omgivelser.

Børn og unge, der har det svært, kan ofte opleve, at de er de eneste i verden, der har det som dem, og at det aldrig vil blive anderledes. De kan derfor ofte føle sig alene, forkerte, anderledes og ensomme. I samtalerne deler jeg derfor (i anonymiseret form) andre børn og unges oplevelser, fortællinger og erfaringer med henblik at modvirke denne oplevelse hos barnet/den unge. Formålet er desuden at inspirere til nye måder at forholde sig til og agere på udfordringerne.

Case stories

Case

Anton, 14 år

Anton på 14 år var ked af, at han ikke havde nogen tætte venner. Han var en del af en drengegruppe i hans klasse, men han oplevede, at der var en hård jagon i gruppen og følte sig ikke tryg. Det var sjældent, at han sås med nogen udenfor skolen. Hans forældre oplevede, at han blev tiltagende og kortluntet derhjemme, og at han lukkede sig inde i sig selv. Han havde åbnet lidt op for sine udfordringer for sine forældre, men afviste som oftest at tale med dem om det.I mine samtaler med Anton undersøgte vi, hvad han fandt udfordrende i klassedynamikken, og hvad han ønskede skulle være anderledes i klassen, samt hvad han selv ønskede at gøre anderledes. Vi talte om, hvad der gjorde klassedynamikken svær at være i, og det svære for ham ved at handle anderledes og mere i overensstemmelse med sig selv. Vi talte også om, hvad der frustrerede ham ved hans forældre og gjorde, at han lukkede af for sine forældre, samt hvad han havde brug for fra dem. Det talte vi efterfølgende med hans forældre om.Anton begyndte i højere grad at sige fra over fra sin vennegruppe og nærme sig nogle andre drenge fra sin årgang. Han oplevede at trives bedre i skolen og begyndte at ses med kammerater uden for skolen. I takt med at hans forældres tilgang blev mere lyttende og mindre belærende, oplevede han, at han bedre kunne dele det han fandt svært med dem

Case

Katrine, 12 år

Katrine på 12 år var blevet mobbet på en tidligere skole. På sin nuværende skole trivedes hun socialt, men hun blev ofte kritiseret af sine lærere for at have en forstyrrende adfærd. Katrines forældre modtog kontinuerligt beskeder fra Katrines lærere om hendes uhensigtsmæssige opførsel, og de var i tvivl om, hvordan de skulle håndtere det. På den ene side oplevede de, at Katrine fik for meget kritik af sine lærere, og at det tærede på Katrines selvværd. På den anden side havde de forståelse for lærernes frustration. Katrine afviste at tale med sine forældre om sin adfærd i skolen. I vores første samtaler var Katrine meget stille. Hun responderede som oftest på mine spørgsmål med et “det ved jeg ikke”. Jeg forsøgte at give Katrine nogle bud på, hvad der måske kunne være på spil for hende. Jeg fortalte om, hvad mobning og kritik kan gøre ved os – hvilket svære følelsesmæssige tilstande det kan lede til, og hvilke forsvarsmekanismer, der kan blive sat i gang. Gennem vores samtaleforløb fandt Katrine mening i sine følelser og handlinger. Herefter arbejdede vi kropsligt med at styrke hendes bevidsthed om sine følelser og styrke sin evne til at berolige sig selv. Hun lærte derved at berolige sig selv fremfor at handle på sin uro og utryghed ved at skabe uro omkring sig. Sideløbende talte vi med Katrines forældre og lærere, hvor vi fortalte dem om, hvad Katrine havde brug for fra dem. I løbet af nogle måneder oplevede både Katrine og Katrines forældre, at Katrine havde det bedre med sig selv, og Katrines forstyrrende adfærd aftog

Katrine på 12 år var blevet mobbet på en tidligere skole. På sin nuværende skole trivedes hun socialt, men hun blev ofte kritiseret af sine lærere for at have en forstyrrende adfærd. Katrines forældre modtog kontinuerligt beskeder fra Katrines lærere om hendes uhensigtsmæssige opførsel, og de var i tvivl om, hvordan de skulle håndtere det. På den ene side oplevede de, at Katrine fik for meget kritik af sine lærere, og at det tærede på Katrines selvværd. På den anden side havde de forståelse for lærernes frustration. Katrine afviste at tale med sine forældre om sin adfærd i skolen. I vores første samtaler var Katrine meget stille. Hun responderede som oftest på mine spørgsmål med et “det ved jeg ikke”. Jeg forsøgte at give Katrine nogle bud på, hvad der måske kunne være på spil for hende. Jeg fortalte om, hvad mobning og kritik kan gøre ved os – hvilket svære følelsesmæssige tilstande det kan lede til, og hvilke forsvarsmekanismer, der kan blive sat i gang. Gennem vores samtaleforløb fandt Katrine mening i sine følelser og handlinger. Herefter arbejdede vi kropsligt med at styrke hendes bevidsthed om sine følelser og styrke sin evne til at berolige sig selv. Hun lærte derved at berolige sig selv fremfor at handle på sin uro og utryghed ved at skabe uro omkring sig. Sideløbende talte vi med Katrines forældre og lærere, hvor vi fortalte dem om, hvad Katrine havde brug for fra dem. I løbet af nogle måneder oplevede både Katrine og Katrines forældre, at Katrine havde det bedre med sig selv, og Katrines forstyrrende adfærd aftog

Case

Katrine, 12 år

Bestil tid el. kontakt mig

Du kan gå direkte til booking eller kontakte mig for at høre mere om hvad jeg kan tilbyde dig/jer.