Familierådgivning & terapi

ved Cecilie Kondrup

Cand.pæd.pæd.psyk & Psykoterapeut MPF 

 Familierådgivning og -terapi er for helt almindelige familier, der føler sig udfordrede i deres familieliv eller er bekymrede for deres børn. I trygge rammer vil vi sammen undersøge, hvordan der kan skabes forandring i jeres familie og for jeres børn med afsæt i den unikke viden I har om jeres familie samt krydret med faglige perspektiver på børn og familiedynamikker.

Hvad er familierådgivning?

Familierådgivning er for familier med børn i alle aldre. I rådgivningen vil jeg skabe et trygt rum, hvor vi kan tale om de udfordringer, I oplever i jeres familie. Vi vil stille skarpt på at forstå jeres barns/børns behov, oplevelser, perspektiver og handlinger, samt hvordan både I og andre voksne omkring jeres barn bedst muligt kan støtte jeres barn i dets udvikling og trivsel. Samtidig vil vi have blik for familien som helhed, og hvordan alle familiemedlemmers behov – også de voksnes – bedst muligt kan tilgodeses.

Udfordringerne kan omhandle

Konfliktfulde relationer i familien

Læs mere

Konflikter i familien opstår, fordi vi hver især har forskellige ønsker og behov. Og vejen til et mindre konfliktfyldt familieliv går gennem forståelsen for både sine egne og andres vigtige behov. Sammen vil vi have fokus på, hvornår og hvordan konflikterne opstår; vi vil være nysgerrige på, hvad der ligger til grund for både jeres og jeres børns ageren, og I vil blive præsenteret for nye måder, hvorpå I kan forstå og agere i konflikterne.

Viljestærke børn

Læs mere

Viljestærke børn har ofte en meget fast og lidt rigid idé om, hvordan de ønsker, at tingene skal foregå. De holder meget fast i deres egen integritet, og selv få afvigelser fra den (eller deres) planlagte dagsorden kan føre til konflikt. Nogle af de karakteregenskaber, som viljestærke børn udviser, kan gøre det meget udfordrende at være forælder, og samtidig er det kvaliteter, som vi værdsætter hos voksne – eksempelvis beslutsomhed, styrken til at gå efter det, man vil have, kampgejst, idealisme, kompromisløshed. Sammen vil vi undersøge, hvad der er på spil for jeres barn, hvordan jeres barn kan forstås, og hvordan I kan møde jeres viljestærke barn samtidig med, at I værner om jeres egne grænser.

Mistrivsel i skole og institution

Læs mere

Nogle børn har det rigtig svært i deres skole og institutionsliv, og det kan der være mange og komplekse årsager til. Det kan være Institutionens fysiske, pædagogiske og faglige rammer eller det kan være dynamikken mellem børnene, der ikke stemmer overens med jeres barns behov. Ofte er det en vekselvirkning mellem forskellige faktorer, der gør, at barnet ikke trives. Da børn tilbringer virkelig mange timer i deres skole/institution, er det vigtigt at reagere på mistrivslen. Sammen vil vi undersøge de mulige faktorer, der kan være på spil, og jeg vil vejlede jer i, hvordan I kan møde jeres barn og de professionelle omkring jeres barn med henblik på at sikre, at jeres barn kan trives igen.

Søskendekonflikter

Læs mere

Søskendekonflikter kan fylde meget i familier. Jeg har hørt mange forældre sige, at de kunne have det så hyggeligt derhjemme, hvis bare deres børn kunne holde op med at skændes! Der er som udgangspunkt ikke noget usundt i at søskende har konflikter, men det kan nå et niveau, hvor det i høj grad går ud over stemningen i familien. Sammen vil vi undersøge, hvordan konflikterne mellem jeres børn kan forstås, og hvad I kan gøre for at mindske konfliktniveauet. Læs også min blog om ”søskendekonflikter” og ”Millimeterdemokrati i søskenderelationer”

Følsomme børn

Læs mere

Følsomme børn er børn, som kan blive meget ulykkelige over, hvad vi oplever, som småting. Vi kan som forældre ofte blive både irritable og frustrerede over, at der skal “så lidt” til, før vores barn bliver ulykkelig. Det kan føre til, at vi får mødt vores barn på en måde, der gør, at de føler sig forkerte. Sammen vil vi have fokus på, hvordan jeres barn kan forstås, og hvordan I kan møde jeres barn i dets svære følelser.

Skilsmisse og samarbejde

Læs mere

Der er mange svære spørgsmål og dilemmaer i forbindelse med en skilsmisse. Hvordan og hvornår fortæller vi det til vores børn? Hvordan kan vi fortælle vores børn om årsagen til vores skilsmisse? Hvilken deleordning skal vi aftale? Hvor meget og hvordan skal vi inkludere vores børn i beslutninger? Skal vi skjule vores sorg for vores børn? Eller skal vi være åben omkring, at det også er smertefuldt for os? Hvordan kan vi samarbejde omkring vores børn, når vi har det svært med hinanden? Hvordan sikrer vi, at vores konflikter som par, ikke lever videre i vores samarbejde omkring børnene? Sammen vil vi have fokus på, hvordan I bedst passer på jeres børn før, under og efter jeres skilsmisse. Vi vil tage afsæt i jeres unikke situation, i jer og jeres børn behov og i anbefalinger og forskning på området. Derudfra vil vi søge løsninger med respekt for de svære følelser, der ofte er i spil i forbindelse med en skilsmisse.

Vrede eller frustrerede børn

Læs mere

Nogle børn har en meget lav frustrationstærskel, og som forældre kan det føles, som om man skal gå på line for at undgå et vredesudbrud. Sammen vil vi have fokus på, hvordan jeres barns vrede og frustration kan forstås. Vi vil have fokus på, hvordan I kan møde jeres barn med nysgerrighed, empati og ikke mindst et roligt nervesystem. Børn med en lav frustrationstærskel føler sig ofte forkerte, og som den besværlige i familien, hvilket kan gå hårdt ud over deres selvværd. Derfor vil vi have fokus på, hvordan I kan værne om og styrke jeres barns selvværd.

Selvværd

Læs mere

Selvværd handler om barnets vurdering af sit eget værd uafhængigt af dets præstationer, og et godt selvværd er afgørende børns såvel som voksnes psykiske trivsel. Et barn med et godt selvværd vil opleve at have værdi i sig. Barnet vil opleve, at det har betydning for andre mennesker og føle sig vellidt. Et barn med et lavt selvværd vil derimod være usikker på, om andre har lyst til at være sammen med dem, og føle at de skal præstere for i deres relationer. Nogle børn giver også udtryk for at have meget nedsættende tanker om sig selv. De dømmer sig selv hårdt og føler sig overbeviste om, at de skal være perfekte for at være gode nok. Her er det vigtigt at arbejde med at styrke sit barns selvværd. Sammen vil vi undersøge, hvad årsagen til jeres barns lave selvværd kan være, og vi vil have fokus på, hvordan I som forældre kan møde jeres barn i dets svære følelser. Læs også min blog om ”Selvværd – og hvordan man opbygger det hos sine børn” og ”Støt dit barn i at stå stærkt”.

Livet som sammenbragt familie

Læs mere

At skabe en sammenbragt familie, hvor alle medlemmer trives, er en krævende opgave. Det er krævende, fordi der ikke er et et naturligt kærlighedsbånd mellem alle familiemedlemmerne. Et barn elsker ikke nødvendigvis sin bonusfar, og en bonusmor elsker ikke nødvendigvis sit bonusbarn. Når man vælger at skabe en sammenbragt familie er det derfor essentielt at være opmærksom på, at det er de voksnes ønske og valg. Det er ikke børnenes valg, og det er ikke nødvendigvis hverken deres ønske eller behov. Desuden er det essentielt at holde sig for øje, at det for børn – ligesom for os selv – er meget intimt at bo sammen, og at det kan føles grænseoverskridende at bo sammen med mennesker, man ikke på forhånd har et tæt eller trygt forhold til. Sammen vil vi have fokus på at forstå jeres børns reaktioner, samt hvordan deres behov kan tilgodeses i jeres familiekonstellationen. Desuden vil vi have fokus på, hvordan alle i familien – både børn og voksne – kan ”føle sig hjemme” i familien. Er man i en fase, hvor man påtænker at skabe en sammenbragt familie, kan familierådgivning bidrage til, at man som forælder får tænkt ”hele vejen rundt” og har blik for alles behov, således at den nye familie kommer godt fra start.

Blog om familie i “Det Grønne Område”

Hver måned udkommer min blog om Familieliv i Lyngby-Taarbæks lokalavis “Det Grønne Område”.

Skilsmisse i et børneperspektiv

En skilsmisse er (for mange) en livskriseEn skilsmisse kaster mange ud i en dyb livskrise, men da skilsmisser efterhånden er blevet så ”almindelige” er der en tendens til, at vi både som samfund, som kollega, familie, ven eller bekendt ikke helt har blik for dybden og...

”Vi har en dreng, som der virkelig er krudt i! Og vi har følt os virkelig frustrerede og magtesløse, og det har også givet anledning til mange konflikter imellem os. Vi fik talt med Cecilie om, hvad der trickede os ved Mathias’ opførsel og ideer til, hvad vi kunne gøre, og hvordan vi kunne få mere ro på ham. Mathias er fortsat en dreng med meget krudt i, men vi kan have flere rolige stunder med ham nu, og vi føler os ikke magtesløse og så frustrerede, som vi gjorde før. Det har virkelig hjulpet både os og Mathias at tale med Cecilie”

Mor og far til Mathias på 6 år

”Min søn kan nogle gange få nogle voldsomme følelsesudbrud. Han bliver så vred og råber og skriger og kaster med ting. Jeg har virkelig været bekymret for, om han fejlede noget. Og jeg har også været bekymret for, at han havde det skidt, fordi hans far er meget ustabil, aflyser deres aftaler, osv. Det har virkelig hjulpet mig at tale med Cecilie, om hvad jeg kan gøre, når Nikolai får sine vredesudbrud. Og jeg har også fået nogle gode råd til, hvordan jeg kan tale med Nikolai om hans far, så jeg både anerkender Nikolais sorg, men uden at tale grimt om hans far”

Mor til Nikolai på 9 år

”Vores datter har været så glad for, at vi har talt med Cecilie. Hun følte sig virkelig forstået, og vi har fået en meget større forståelse for Isabella. Hendes måde at reagere på overfor os giver ligesom mening nu. Vi oplever også, at hun har fået en bedre forståelse for os – for hvorfor vi bliver bekymret. Vi respekterer ligesom hinanden mere, og så har vi langt færre konflikter end tidligere.”

Forældre til Isabella på 15 år

”Min dreng har altid været meget genert og tilbageholden. Jeg har ligesom prøvet at presse frem, presse ham til at deltage i forskellige ting og være mere udadvendt. Jeg lærte af Cecilie, at jeg skulle respektere hans generthed og tage det i hans tempo. Det gjorde jeg så til et klassearrangement i sidste uge. Jeg tog det i hans tempo og efter lidt tid begyndte han at deltage i aktiviteterne. En anden forældre kommenterede, at jeg da virkelig kendte min søn. Jeg tænkte “ja, det gør jeg nu. Efter at jeg har talt med Cecilie.”

Far til Noah på 8 år

Bestil tid eller kontakt mig

Du kan gå direkte til booking eller kontakte mig for at høre mere om hvad jeg kan tilbyde dig/jer.