Familierådgivning & terapi

                            ved Cecilie Kondrup                                Cand.pæd.pæd.psyk & Psykoterapeut MPF 

Familierådgivning og -terapi er for helt almindelige familier, der føler sig udfordret i deres familieliv. I trygge rammer vil vi sammen undersøge, hvordan der kan skabes forandring i jeres familie med afsæt i den unikke viden I har om jeres familie og krydret med faglige perspektiver på børn og familiedynamikker.

Hvad er familierådgivning?

Familierådgivning er for familier med børn i alle aldre. I rådgivningen vil jeg skabe et trygt rum, hvor vi kan tale om de udfordringer, I oplever i jeres familie. Vi vil stille skarpt på at forstå jeres barns/børns behov, oplevelser, perspektiver og handlinger, samt hvordan både I og andre voksne omkring jeres barn bedst muligt kan støtte jeres barn i dets udvikling og trivsel. Samtidig vil vi have blik for familien som helhed, og hvordan alle familiemedlemmers behov – også de voksnes – bedst muligt kan tilgodeses.

Familierådgivning kan være mange ting

Konfliktfulde relationer i familien

Læs mere
Konflikter i familien opstår, fordi vi hver især har forskellige ønsker og behov. Og vejen til et mindre konfliktfyldt familieliv går gennem forståelsen for både sine egne og andres vigtige behov, samt et fokus på hvordan de forskellige behov bedst muligt kan forstås og imødekommes. I familierådgivningen vil vi have fokus på, hvornår og hvordan konflikterne opstår; vi vil være nysgerrige på, hvad der ligger til grund for både jeres og jeres børns ageren, og I vil blive præsenteret for nye måder, hvorpå I kan forstå og agere i konflikterne.

Viljestærke børn

Læs mere

Viljestærke børn har ofte en meget fast og lidt rigid idé om, hvordan de ønsker, at tingene skal foregå. De holder meget fast i deres egen integritet, og selv få afvigelser fra den (eller deres) planlagte dagsorden kan føre til konflikt. Nogle af de karakteregenskaber, som viljestærke børn udviser, kan gøre det meget udfordrende at være forælder, og samtidig er det kvaliteter, som karakteriserer mange succesfulde voksne – eksempelvis beslutsomhed, styrken til at gå efter det, man vil have, kampgejst, idealisme, kompromisløshed. I familierådgivningen vil vi undersøge, hvad der er på spil for jeres barn, hvordan jeres barn kan forstås, og hvordan I kan møde jeres viljestærke barn samtidig med, at I værner om jeres egne grænser.

Mistrivsel i skole og institution

Læs mere

Nogle børn har det rigtig svært i deres skole og institutionsliv, og det kan der være rigtig mange og komplekse årsager til. Institutionens fysiske og indholdsmæssige rammer kan have betydning, og det kan ligeledes kan pædagogikken og dynamikkerne børnene imellem, og samtidig kan barnet også have nogle udfordringer, der spiller ind. Ofte er det en vekselvirkning mellem forskellige faktorer, der gør, at barnet ikke trives. Da børn tilbringer virkelig mange timer i deres skole/institution, og da det for os mennesker er afgørende for vores selvværd at være en del flokken, så er det utrolig vigtigt at reagere på mistrivslen. I rådgivningen vil vi undersøge de forskellige faktorer, der kan være på spil, og jeg vil vejlede jer i, hvordan I kan møde både jeres barn, de professionelle omkring jeres barn, og øvrige med henblik på at sikre, at jeres barn igen kan trives.

Søskendekonflikter

Læs mere

Søskendes indbyrdes konflikter kan fylde meget i familier, og jeg har hørt mange forældre sige, at det ville være så hyggeligt hjemme hos dem, hvis bare deres børn kunne holde op med at skændes! Der er som udgangspunkt ikke noget usundt i at søskende har konflikter, men det kan nå et niveau, hvor det i høj grad går ud over stemningen i familien. I familierådgivningen vil vi undersøge, hvordan konflikterne mellem jeres børn kan forstås, og hvad I kan gøre for at mindske konfliktniveauet. Læs også min blog om ”søskendekonflikter” og ”Millimeterdemokrati i søskenderelationer”

Følsomme børn

Læs mere

Følsomme børn er børn, som kan blive meget ulykkelige over, hvad vi vil definere, som småting. Vi kan som forældre ofte blive både irritable og frustrerede over, at der skal så lidt til, før vores barn bliver ulykkelig, hvilket kan føre til, at vi får mødt vores barn på en måde, så de føler sig utilstrækkelige, hvilket så igen kan føre til, at vores barn bliver endnu mere ulykkelig. I familierådgivningen vil vi have fokus på, hvordan jeres barn kan forstås, og hvordan I kan møde jeres barn i dets svære følelser, og dermed understøtte, at jeres barn bedre kan regulere sig.

Skilsmisse og samarbejde

Læs mere

Der er mange svære spørgsmål og dilemmaer i forbindelse med en skilsmisse. Hvordan og hvornår fortæller vi det til vores børn? Skal vi og i så fald hvordan skal vi fortælle vores børn om årsagen til vores skilsmisse? Hvilken deleordning skal vi aftale? Og hvor meget/hvordan skal vi inkludere vores børn i beslutninger? Skal vi skjule vores sorg for vores børn? Eller skal vi være åben omkring, at det også er smertefuldt for os? Hvordan samarbejder vi omkring vores børn, når vi har det rigtig svært med hinanden? Hvordan sikrer vi, at vores konflikter som par, ikke lever videre i vores samarbejde omkring børnene? I familierådgivning vil vi have fokus på, hvordan I passer bedst på deres børn før, under og efter en skilsmisse. Vi vil tage afsæt i jeres unikke situation, i både jeres og jeres børn behov, i de generelle anbefalinger og forskning på området, og derudfra søge løsninger med respekt for de svære følelser, der ofte kan være på spil i forbindelse med en skilsmisse.

Vrede eller frustrerede børn

Læs mere

Nogle børn har en meget lav frustrationstærskel, og som forældre kan det føles som om, at man skal gå på line for at undgå et vredesudbrud. I familierådgivningen vil vi have fokus på, hvordan jeres barns vrede og frustration kan forstås, samt hvordan I kan møde jeres barn med nysgerrighed, empati og ikke mindst et roligt nervesystem. Desuden vil vi have fokus på, hvordan I kan kommunikere til jeres barn, at han/hun er okay, som de er – dette da børn med en lav frustrationstærskel ofte føler sig forkerte, og som den besværlige i familien, hvilket kan gå hårdt ud over deres selvværd.

Selvværd

Læs mere

Selvværd handler om barnets vurdering af sit eget værd uafhængigt af dets præstationer, og et godt selvværd er afgørende børns såvel som voksnes psykiske trivsel. Et barn med et godt selvværd vil opleve at have værdi i sig. Barnet vil opleve, at det har betydning for andre mennesker, og at andre mennesker godt kan lide at være sammen med det for den, det er – det vil sige uden, at de behøver at præstere i relationen. Et barn med et lavt selvværd vil derimod være usikker på, om det er velkomment, om andre har lyst til at være sammen med dem, og det vil ofte føle, at det skal præstere for, at nogen har lyst til at være sammen med dem. Nogle børn giver også udtryk for at have meget nedsættende tanker om sig selv, de dømmer sig selv hårdt og føler sig overbeviste om, at de skal være perfekte for at være gode nok. Her er det vigtigt at sætte ind og arbejde på at styrke sit barns selvværd. I familierådgivningen vil vi både være nysgerrige på, hvad årsagen til jeres barns lave selvværd kan være, og på hvordan I som forældre kan møde jeres barn i dets svære følelser, samt rumme den smerte det muligvis vækker hos jer, at jeres barn har det svært. Læs også min blog om ”Selvværd – og hvordan man opbygger det hos sine børn” og ”Støt dit barn i at stå stærkt”.

Livet som sammenbragt familie

Læs mere

At skabe en sammenbragt familie, hvor alle medlemmer trives, er en krævende opgave. Grunden til, at det er så udfordrende at skabe en sammenbragt familie i trivsel er, at der ikke er et naturligt kærlighedsbånd mellem alle familiemedlemmerne. Et barn elsker ikke nødvendigvis sin bonusfar, og en bonusmor elsker ikke nødvendigvis sit bonusbarn. Når man vælger at skabe en sammenbragt familie er det derfor essentielt at være opmærksom på, at det er de voksnes ønske og valg. Det er ikke børnenes valg, og det er ikke nødvendigvis hverken deres ønske eller behov. Desuden er det essentielt at holde sig for øje, at det for børn – ligesom for os selv – er meget intimt at bo sammen, og at det kan føles grænseoverskridende at bo sammen med mennesker, man ikke på forhånd har et tæt eller trygt forhold til. I familierådgivningen vil vi have fokus på at forstå børnenes reaktioner, samt på hvordan deres behov kan tilgodeses i familiekonstellationen. Desuden vil vi have fokus på, hvordan alle i familien – både børn og voksne – kan ”føle sig hjemme” i familien. Er man i en fase, hvor man påtænker at skabe en sammenbragt familie, kan familierådgivning bidrage til, at man som forælder får tænkt ”hele vejen rundt” og har blik for alles behov, således at den nye familie kommer godt fra start.

Blog om familie i “Det Grønne Område”

Hver måned udkommer min blog om Familieliv i Lyngby-Taarbæks lokalavis “Det Grønne Område”.

Egne og andres behov – det evige dilemma i familien

Et dilemma, som er på spil i samtlige familier, jeg rådgiver, omhandler balancen mellem, hvordan vi, som forældre, kan værne om vores egne og vores børns individuelle behov og grænser, samtidig med at vi alle nødvendigvis må gå på kompromis for at tilgodese hinanden....

Støt dit barn til at stå stærkt!

De fleste forældre ønsker, at deres børn skal ”stå stærkt”. Med det forstår jeg, at vi ønsker, at vores børn har en stærk indre bevidste om, hvad de ønsker, og hvad der er rigtigt for dem. At de tør stå ved sig selv. At de kan mærke, hvad der er rigtigt for dem, og...

Ligeværdighed i familien

At relationerne i familien er baseret på ligeværdighed har vital betydning for et sundt og velfungerende familieliv. Ligeværdighed er således afgørende for, at vi og vores børns trives i familien. Men hvad er det nu lige, at ligeværdighed er? Og er det samme, som...

Millimeterdemokrati i søskenderelationer.

Alle forældre har nok adskillige gange hørt sætningen ”Det er snyd! Jeg fik kun 5 vingummier, og hun fik 7!”. For ja, børn går ofte meget op i, hvad henholdsvis de og deres søskende får/ikke får! Som forældre oplever vi i de situationer vores børn som umådelig...

”Vi har en dreng, som der virkelig er krudt i! Og vi har følt os virkelig frustrerede og magtesløse, og det har også givet anledning til mange konflikter imellem os. Vi fik talt med Cecilie om, hvad der trickede os ved Mathias’ opførsel og ideer til, hvad vi kunne gøre, og hvordan vi kunne få mere ro på ham. Mathias er fortsat en dreng med meget krudt i, men vi kan have flere rolige stunder med ham nu, og vi føler os ikke magtesløse og så frustrerede, som vi gjorde før. Det har virkelig hjulpet både os og Mathias at tale med Cecilie”

Mor og far til Mathias på 6 år

”Min søn kan nogle gange få nogle voldsomme følelsesudbrud. Han bliver så vred og råber og skriger og kaster med ting. Jeg har virkelig været bekymret for, om han fejlede noget. Og jeg har også været bekymret for, at han havde det skidt, fordi hans far er meget ustabil, aflyser deres aftaler, osv. Det har virkelig hjulpet mig at tale med Cecilie, om hvad jeg kan gøre, når Nikolai får sine vredesudbrud. Og jeg har også fået nogle gode råd til, hvordan jeg kan tale med Nikolai om hans far, så jeg både anerkender Nikolais sorg, men uden at tale grimt om hans far”

Mor til Nikolai på 9 år

Bestil tid eller kontakt mig

Du kan gå direkte til booking eller kontakte mig for at høre mere om hvad jeg kan tilbyde dig/jer.